Studio Foto-Jakóbczyk


adres:       Gotkowice 21         |   32-048 Jerzmanowice,

telefon: +48 508 269 398   |   e-mail: fotojakobczyk@gmail.com